JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

OPEN EN BETROKKEN TEAMS

OPEN EN BETROKKEN TEAMS: RETAIL BLIJFT MENSENWERK
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Managementvaardigheden, leiderschapsontwikkeling, klantgerichtheid en productkennis zijn belangrijke eigenschappen om goed te kunnen functioneren. Opleidingen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Interne opleidingstrajecten die dergelijke kwaliteiten ontwikkelen gaan bij ons de komende jaren een hoge vlucht nemen. 

Het concern kijkt voortdurend uit naar jong talent. Het gaat er in de eerste plaats om dat je goede mensen aantrekt en ze verder ontwikkelt voor een loopbaan in het eigen bedrijf. Blokker speelt daarop in met opleidingen. Beroeps Begeleid Leren bijvoorbeeld is inmiddels gemeengoed bij Blokker. 

Als onderdeel van strategische personeelsplanning houdt het concern regelmatig een personeelsvlootschouw. Onze doelen daarbij zijn: de beste mensen op de juiste plek te plaatsen, mensen gemotiveerd te houden, vaardigheden voor de job op goed niveau te houden en continu talent te spotten. Zo krijgen mensen echt kans een verschil te maken bij een retailconcern in beweging.

MEDEWERKERS BELANGRIJKER DAN OOIT
In tijden van transformatie zijn onze medewerkers belangrijker dan ooit. Verandering gaat niet vanzelf; wij moeten samen aan de slag. Daarom hebben wij in 2014 een Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd om op basis daarvan de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers verder te vergroten. 

TOEKOMSTBESTENDIG RETAILCONCERN
Het uitblijven van nieuwe cao’s en daarmee het uitblijven van een salarisverhoging is een punt van zorg geweest voor veel collega’s. Wij hebben begin 2015 dan ook een eenzijdige salarisverhoging van 1,5% doorgevoerd voor werknemers die vallen onder de cao’s in Nederland. De retail is volop in beweging. We zitten in een turbulente sector die altijd aan verandering onderhevig blijft. Dit is een uitdaging en niet altijd even makkelijk. De eerste stappen zijn gezet. Samen werken we aan een toekomstbestendig retailconcern waar innovatie, ondernemerschap en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan.

 

 

 

Opening van de nieuwe Blokkerwinkel in Hoofddorp op 19 februari 2015. Onze medewerkers zijn de basis van onze dienstverlening aan de klant.