JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

TREND CENTER EN ELEKTROBLOK

FORMULE
Blokker Holding heeft twee zelfstandige groothandels. Beide bedrijven hebben afnemers in Europa, op de Nederlandse Antillen en in Suriname. Veel van deze klanten hebben in 2014 te maken gehad met een moeilijke marktsituatie. Desondanks hebben beide groothandels in 2014 opnieuw een positieve bijdrage geleverd aan het concernresultaat van Blokker Holding. 

TREND CENTER

Trend Center voert een assortiment interieur- en geschenkartikelen en levert voornamelijk aan winkelketens en aan enkele grootafnemers. De handelsorganisatie importeert uit het Verre Oosten en exporteert vervolgens naar landen binnen en buiten Europa. De belangrijkste markten zijn Duitsland en Frankrijk. 

Het verslagjaar is voor Trend Center redelijk positief verlopen. Door een wat moeizamer laatste kwartaal en de ongunstige dollarkoers is een licht lagere omzet geboekt. De omzet in Duitsland is gedaald terwijl de omzet in de overige landen duidelijk weer is hersteld. Hoewel in het verslagjaar enkele kleinere afnemers zijn weggevallen heeft de uitbreiding van het aantal afnemers gezorgd voor een positieve bijdrage aan het concernresultaat. Na slechte ervaringen in 2013 is de kredietwaardigheid van de afnemers in het verslagjaar weer toegenomen. De kosten voor opslag, transport en handling zijn fractioneel gedaald, onder meer door een daling van het aantal kleine zendingen. 

ACTIVITEITEN EN VOORUITZICHTEN 2015
Omdat het aantal beurzen afneemt gaat Trend Center het aantal klantenbezoeken verder opvoeren. In 2015 wordt de software verbeterd waardoor artikelen beter kunnen worden gepresenteerd en klanten makkelijker kunnen bestellen. De markt heeft begin 2015 nog steeds een krimp laten zien. Er is voldoende aanloop van potentiële nieuwe klanten, maar de orders van bestaande klanten zijn gemiddeld wel kleiner. 

ELEKTROBLOK

Elektroblok voert vooral een huishoudassortiment met bekende en eigen merken met daarnaast luxe- en speelgoedartikelen. De groothandel richt zich vooral op zelfstandige detaillisten met winkels in kleine tot middelgrote plaatsen. De meeste afnemers komen uit Nederland, maar Elektroblok is ook actief in België, Duitsland, Suriname en op Curaçao en Bonaire. 

De omzet van Elektroblok is in het verslagjaar gedaald. Daar staat tegenover dat de marge in 2014 licht is gestegen. Het grootste deel van de omzet van Elektroblok is afkomstig van zelfstandige ondernemers. Bij het merendeel van deze min of meer ‘vaste’ afnemers heeft de omzet zwaar onder druk gestaan. Hierdoor is veel minder besteld. Ook de export naar onder meer Suriname, Curaçao, Aruba en Bonaire is gedaald. Deze daling is vooral te wijten aan toegenomen concurrentie en gestegen kosten voor levensonderhoud in deze landen.

ACTIVITEITEN EN VOORUITZICHTEN 2015
Elektroblok verwacht in 2015 opnieuw een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het concernresultaat.

 

Promotiemateriaal Trend Center.

Promotiemateriaal Trend Center.