JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Voorwoord

In 2014 is het startschot gegeven voor de Transformatiestrategie 2017 waarin wij meer dan ooit hebben ingezet op verandering, vernieuwing en vooruitgang. Wij hebben vele miljoenen euro’s extra geïnvesteerd in de vernieuwing van onze on- en offline winkelformules en in de achterliggende logistieke systemen en ICT. Wij hebben een aanzienlijke voorziening getroffen voor de reorganisatie bij Blokker B.V. Dit alles is een startpunt van onze transformatie. Onze nieuwe strategie en de inzet van 22.000 gedreven medewerkers houdt ons als sterke speler ‘in het spel‘ en helpt ons weer winstgevende groei te realiseren.

Ook in 2014 hebben wij te kampen gehad met moeilijke marktomstandigheden en gedaalde omzetten in onze belangrijkste sector Huishoud. Deze ontwikkeling heeft in combinatie met onze voorzieningen en toegenomen kosten geleid tot een negatief netto resultaat. Wij zijn ons ervan bewust dat wij de transformatie versneld moeten doorzetten. Wij zijn optimistisch dat wij met onze toegewijde medewerkers, onze sterke winkelmerken, onze gedegen plannen en onze solide financiële basis een sterke en toekomstbestendige speler blijven in de turbulente en soms onvoorspelbare non-food retailmarkt. 

FOCUS OP FORMULE-ONTWIKKELING IN PLAATS VAN EXPANSIE
In het vorige jaarverslag schreven wij dat wij onze focus voor het eerst in jaren hadden verlegd van expansie naar formuleontwikkeling en e-commerce. Ook in het verslagjaar hebben wij ons geconcentreerd op de kwaliteit van onze huidige on- en offline formules in plaats van groei van het aantal winkels. 

ONZE ‘CHANGE AGENDA’
KWALITEIT, SERVICE, GEMAK EN RELEVANTIE VOOR ONZE KLANTEN
Wij innoveren in hoog tempo om aan de wensen van de klanten te kunnen blijven voldoen. Formuleontwikkeling kan op vele manieren: van het openen van pilotwinkels tot innovatie in bestaande winkels. Veel winkels worden geheel vernieuwd. In het verslagjaar zijn wij hiermee gestart en hebben wij 51 winkels omgebouwd naar of geopend met een nieuwe formule. Dit is pas het begin. De eerste resultaten zijn bemoedigend en wij gaan in versneld tempo winkels ombouwen naar de nieuwe formules. 

Daarnaast willen wij onze klanten voortdurend verrassen met nieuwe assortimenten. Samenwerkingsverbanden en licentieovereenkomsten in combinatie met bekende merken hebben ook een belangrijk thema gevormd in 2014. Geslaagde voorbeelden hiervan zijn de nieuwe producten onder de licentie van ‘24Kitchen’ en ‘Rudolph’s Bakery’ bij Blokker en Cook&Co. In 2015 is exclusief bij Blokker een geweldig assortiment aan Douwe Egberts-producten gelanceerd. Een ideale combinatie van oer-Hollandse, degelijke merken. Consumenten kunnen hun waardepunten van Douwe Egberts nu al bij meer dan de helft van de Blokkervestigingen inruilen en onze verwachtingen van dit commerciële initiatief zijn hoog. 

Het creëren en introduceren van sterke eigen merken zoals de UMIX-meubelen bij Leen Bakker en de Le Sud-tuinmeubelen bij Leen Bakker en Blokker vormen goede voorbeelden van innovatieve veranderingen in onze assortimenten.

Het opzetten van Nextail in 2014, ons Shared Service Center (SSC) voor omnichannel, is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf en op onze weg om een omnichannel-organisatie te worden. De resultaten van 2014 zijn bemoedigend en de omzet is met 24% gestegen naar € 98 miljoen. 

Met Nextail hebben wij een SSC waarin e-commerce-talent aan het werk is voor al onze webshops. De activiteiten variëren van social media en online marketing tot online ontwikkeling en contentverbetering voor de duizenden artikelen die wij onze consumenten aanbieden via ons huidige keur aan webshops. Met de lancering van nieuwe webshops voor Xenos en Blokker België begin 2015 telt ons concern nu twaalf webshops. 

SERVICE EN KWALITEIT MOGELIJK MAKEN
Onze dienstverlening aan de klant is een integraal onderdeel van ons aanbod, of dit nu in de winkels is, online of om onze ‘after sales’ gaat. 

Cook&Co heeft volgens onderzoeksbureau Service Scout in het verslagjaar de beste online service geleverd. In april 2015 heeft Blokker de Consumer Centric DNA Award gewonnen voor de meest klantvriendelijke offline retailer. 

Het lopende jaar wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van het serviceniveau van elke formule. Hoe moet ons winkelpersoneel worden opgeleid om de waarde die elke formule wil uitstralen uit te dragen en hoe moeten zij met klanten omgaan in dit omnichannel-tijdperk? Dat zijn vragen die de kern vormen van de discussies die wij dagelijks met elkaar voeren.

Service aan en kwaliteit voor de klant zijn alleen mogelijk met een blijvende motivatie om naast onze winkels ook ons bedrijf te veranderen, te moderniseren en te verbeteren. Deze veranderingen kunnen niet binnen één jaar worden gerealiseerd. Niet voor niets reikt onze transformatiestrategie tot 2017. Zo hebben wij voor ICT in 2014 een zogenoemde roadmap ontwikkeld om onder meer bedrijfsinformatie real time beschikbaar te krijgen. 

De introductie van een concernbreed ERP-systeem bij Bart Smit in januari 2015 is goed verlopen. De voorbereidingen voor de introductie van dit nieuwe systeem bij Intertoys in juni verlopen voorspoedig. Introductie bij de andere formules volgt in de komende jaren. Wat e-commerce betreft verloopt de uitrol van één platform voor al onze webshops eveneens volgens plan. De voordelen zijn aanzienlijk als de standaardisatie eenmaal is voltooid. De verbetering van de ‘check-out procedure’ voor een webshop kan nu snel voor alle webshops op eenduidige wijze worden uitgerold. 

Ook op logistiek gebied voeren wij veranderingen door. Voor Blokker in Nederland en België wordt op dit moment een nieuwe Supply Chain organisatie ingericht die goederen nog efficiënter van leverancier naar consument gaat brengen. Een van de sleutelthema’s binnen de logistiek is verbetering van het werkkapitaal. Wij werken aan een concernbrede en geïntegreerde werkwijze in onze Supply Chain.

Onze omnichannel-ambities stellen hoge eisen aan de logistiek. Het opzetten van een e-distributiecentrum in Gouda voor blokker.nl en blokker.be is een uitdagend veranderingsproject dat inmiddels in gang is gezet. 

Kostenbesparing blijft essentieel. De twee grootste kostenposten zijn nog steeds huur en loonkosten. In het verslagjaar zijn in Nederland aanzienlijk lagere huren tot stand gebracht door een gestructureerde aanpak van de onderhandelingen met al onze verhuurders. Op de loonkosten wordt binnen het hele concern strikt toegezien door de inzet van medewerkers in de winkel optimaal te laten aansluiten op omzetontwikkelingen en bezoekersstromen. Daarnaast richten wij ons meer op de kosten van onze niet-handelsgoederen om zodoende onze totale kostenbasis te verlagen.

Verandering is niet altijd positief. Voor het eerst in onze geschiedenis moeten we gedwongen afscheid nemen van circa 400 werknemers in de Blokkervestigingen in Nederland. De recente druk op de winkelomzet van Blokker en de veranderende 
bezoekersstromen hebben ons genoodzaakt tot een aanpassing van de bezetting in de helft van onze eigen Blokkerfilialen. 

Het huidige dynamische retaillandschap verandert zo snel dat het werk zoals het altijd door onze medewerkers is gedaan continu toe is aan evaluatie en verandering. P&O ondersteunt deze organisatieveranderingen bijvoorbeeld door het concernbrede resultaatgerichte beoordelingssysteem dat recent is geïntroduceerd. 

In ons bedrijf zijn naast P&O meerdere afdelingen aan het professionaliseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de klantenservice van Blokker Nederland en België die in het verslagjaar grote stappen heeft gezet. Ons bedrijf kent vele voorbeelden die vragen om nieuwe vaardigheden en de wil om ons bedrijf te verbeteren. Het is goed om te zien met hoeveel energie de teams met deze veranderingen omgaan. 


WIJZIGINGEN IN DE PORTEFEUILLE
In de winkelportefeuille van Blokker Holding hebben zich in 2014 twee belangrijke veranderingen voorgedaan. 

Wij hebben eind juni Tuincentrum Overvecht (TCO) verkocht. Dit bedrijf was oorspronkelijk overgenomen met het doel om voet aan de grond te krijgen in de perifere detailhandel. Hiermee anticipeerden wij op een mogelijke versoepeling van de bestemmingsplannen waardoor wij onze andere productcategorieën zouden kunnen verkopen in grote winkelgebieden buiten de bebouwde kom. Wij hebben in 2014 besloten dit onderdeel te verkopen. De exploitatie van tuincentra behoort niet langer tot onze kernactiviteiten. Bovendien heeft TCO de afgelopen jaren verlies geleden. 

De tweede belangrijke verandering is de deconsolidatie van Casa. Casa is - in verband met de overdracht van de beleidsbepalende zeggenschap over alle activiteiten van Casa - met ingang van het verslagjaar gedeconsolideerd en wordt sindsdien gerapporteerd onder deelnemingen. 

Wij zijn optimistisch en vertrouwen erop dat we als een sterkere speler in het spel blijven. Wij schrijven dit terwijl de eerste nieuwe tv-commercials van Blokker op TV te zien zijn. Met de pay-off ‘fijn dat we er zijn’ laten we Nederland opnieuw kennismaken met dé omnichannel huishoudspecialist van Nederland. De pay-off is niet uit onze duim gezogen, maar gestoeld op consumentenonderzoek en ervaringen van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Wij staan aan de vooravond van de opening van tientallen winkels met de nieuwe formule en investeren fors in blokker.nl. Een start is gemaakt en we verwachten er veel van. 

Vernieuwingen blijven uiteraard niet beperkt tot Blokker. Al onze winkelketens werken er hard aan en wij voelen ons gesteund door de vele stakeholders die onze transformatieplannen enthousiast verwelkomen en dragen. Hieronder noemen wij enkele stakeholders en de wijze waarop zij bijdragen:

  • Onze klanten denken met ons mee over nieuwe formules, geven feedback en volgen onze nieuwe formules, nieuwe merken en assortimenten en webshops, ook als er opstartproblemen zijn. Wij danken onze klanten voor hun inbreng, loyaliteit en steun. 
  • Onze medewerkers zijn flexibeler dan ooit en moeten zich gezien de situatie in de non-food retail kunnen aanpassen aan nieuwe werkzaamheden en nieuwe en andere werktijden, zowel in de winkels als in de distributiecentra. Wij werken in nieuwe concernbrede functies op het hoofdkantoor en in logistiek, zoals Supply Chain, Category Management en formuleontwikkeling. En wij werken anders samen, zoeken meer synergie over de werkmaatschappijen heen in Shared Service Centers zoals voor omnichannel/e-commerce (Nextail), ICT, kwaliteit en vastgoed.
  • De Centrale Ondernemingsraad (COR) denkt mee over de veranderingsagenda, draagt ideeën aan en levert constructieve kritiek. De COR werkt met ons samen om de transformatie tot een succes te maken. 
  • Vakorganisaties zijn belangrijk in tijden van reorganisaties. Met hen werken we samen om ervoor te zorgen dat werkgelegenheid ook in de toekomst gewaarborgd blijft. 
  • Leveranciers van handelsgoederen leveren een bijdrage aan de manier waarop de Supply Chain werkt, waardoor wij in staat zullen zijn ons werkkapitaal te optimaliseren. 
  • Leveranciers van niet-handelsgoederen verbeteren hun dienstverlening en leveren meer ‘value for money’.
  • Verhuurders werken met ons samen aan reële business modellen. Wij verwachten marktconforme huren en flexibiliteit met betrekking tot de duur van de huurovereenkomsten.
  • Aandeelhouders en commissarissen ondersteunen onze plannen. De aandeelhouders hebben een lange adem; de resultaten zijn tegenwoordig lager dan we van oudsher gewend zijn en de transformatie van het bedrijf komt niet binnen een jaar tot stand.

Tot slot een woord van dank aan bovengenoemde stakeholders en overige partners voor het uitspreken van hun steun aan onze huidige bedrijfstransformatie.

Amsterdam, 13 mei 2015

Roland Palmer, 
voorzitter Raad van Bestuur

 

De nieuwe Blokkerformule op een toplocatie in het winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp is in februari 2015 geopend.

Nextail, de online organisatie voor formules van Blokker Holding, is in 2014 gestart.

De samenwerking met 24Kitchen heeft geleid tot een succesvolle productlijn voor Blokker en Cook&Co.

Dit Leen Bakkerfiliaal in Breda is omgebouwd naar de nieuwe formule en heeft zijn deuren op 21 mei 2015 geopend.

Douwe Egberts-waardepunten kunnen nu ook bij ruim de helft van de Blokkerfilialen worden ingewisseld.