JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Sector wonen

Voor het eerst sinds zeven jaar laat de totale woonbranche een plus zien in 2014. Het jaarcijfer komt uit op een groei van 5% ten opzichte van 2013 (cijfers oud-op-oud). Deze groei wordt bepaald door de dubbele cijfers binnen de keuken- en parketzaken (bron: INretail). 

Volgens het CBS is de totale markt (cijfers oud-op-nieuw) in Nederland in 2014 voor winkels in woninginrichting gedaald met 0,1%. In Nederland komt de groei van Leen Bakker fractioneel hoger uit dan de markt. Leen Bakker als geheel, dus alle filialen in de Benelux, heeft het afgelopen boekjaar een stabiele omzetontwikkeling laten zien van - 0,4%. 
 
Vele ondernemingen in de woonsector hebben moeite het hoofd boven water te houden. Leegstand op meubelboulevards, hogere huurprijzen, branchevervaging en de toegenomen populariteit van tweedehands goederen zijn daar onder andere debet aan. Onderscheidend vermogen is in deze branche dan ook van levensbelang. Beleving trekt klanten naar de winkel en webshop. Leen Bakker heeft in 2014 daarom het winkelconcept geheel vernieuwd met onder andere een nieuw beeldmerk, extra diensten en eigen (meubel)merken. Ook is de informatie op de webshop en in de winkels verrijkt. De winkels die volledig zijn omgebouwd naar het nieuwe winkelconcept laten een veel sterkere omzetontwikkeling zien dan de andere winkels van Leen Bakker én de markt.