JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Marskramer

FORMULE
Marskramer is een winkelketen met 205 vestigingen van gemiddeld 300 m² op het gebied van huishoud en speelgoed gericht op wijken en dorpen. Marskramer exploiteert ook de soft-franchiseformules Novy en Prima en de Groothandel Gouda. Marskramer is in 1940 opgericht en maakt sinds 1993 deel uit van Blokker Holding. Marskramer viert in 2015 zijn 75-jarig bestaan.

Marskramer heeft een duidelijke positionering als huishoudformule voor de kleinere steden, dorpen en wijken. Ook bij Marskramer heeft de omzet in 2014 onder druk gestaan. De speelgoedomzet is in het verslagjaar, mede dankzij de Loombands-rage, wel goed op peil gebleven. Marskramer is in 2014 nog nauwer gaan samenwerken met Blokker. 

NOVY EN PRIMA
Het label ‘Prima’, een shop-in-shopformule voor de kleinere zelfstandige winkels in dorpen en wijken, is in 2014 in de markt gezet. Verschillende Novy-vestigingen zijn omgebouwd naar Primawinkels en een aantal groothandelsafnemers heeft zich aangesloten bij Prima. Eind 2014 waren er 25 Novy- en 12 Primavestigingen. In het voorjaar van 2015 zijn er nog zes Primawinkels bijgekomen. Het totaal aantal groothandelsafnemers is in 2014 gedaald.

DICHT BIJ DE KLANT MET EIGENTIJDSE FORMULES
Marskramer heeft in het verslagjaar verschillende winkels omgebouwd naar het in 2011 gelanceerde nieuwe concept. De winkels zijn overzichtelijker door een betere en duidelijke indeling van het assortiment in kerngroepen en door de verkoopstellingen te verlagen. Ook is eind 2014 met succes een bijzondere klantenkoopavond georganiseerd speciaal voor vrouwen: ’Ladies night’.

EXCELLENTE OPERATIE MET OPEN EN BETROKKEN TEAMS
In 2014 heeft Marskramer opnieuw enkele niet-rendabele winkels met aflopende huurcontracten gesloten. Marskramer is daarnaast met een groot aantal verhuurders een huurverlaging overeengekomen. Een ander voorbeeld van kostenverlaging is de proef met een aangepaste winkelbezetting in de ochtenden in 40 filialen. Zowel de winkels als het hoofdkantoor zijn tevreden met de resultaten van deze pilot. De pilot wordt bij de 40 winkels gecontinueerd en uitgebreid met nog eens 40 winkels.

Diverse ondersteunende diensten van Marskramer zoals Inkoopadministratie, Financiën & Administratie, ICT, P&O en Winkelbouw zijn in 2013 geïntegreerd met de diensten van Blokker. Door schaalvoordelen die uit deze samenwerking ontstaan versterkt Marskramer zijn positie. 

Marskramer realiseert tegen lagere kosten ook meer omzet via tv-reclame met naamsvermelding en acties. Een voorbeeld daarvan is de spaaractie voor broodtrommels van Blue Band verkrijgbaar bij Blokker en Marskramer. 

Bij Marskramer is in april 2014 een Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. Na een uitgebreide analyse is het management van Marskramer vanaf de tweede helft van 2014 begonnen met de opvolging van concrete acties en verbeteringen voortvloeiend uit dit onderzoek. Marskramer heeft constructief en open overleg met haar medewerkers, de ondernemingsraad en het franchisebestuur. Beslissingen over proces- en organisatieveranderingen binnen Marskramer zijn in goed overleg genomen.

VOORUITZICHTEN EN ACTIVITEITEN 2015
Marskramer blijft vooral gericht op de wijken en dorpen. Ook gaat Marskramer de samenwerking met Blokker verder intensiveren. Het huidige distributiecentrum van Marskramer in Gouda wordt vanaf september 2015 ook gebruikt voor de e-commerce fulfilment voor Blokker. Vanaf 2016 worden de Marskramerwinkels bevoorraad vanuit het Blokkerdistributiecentrum. Het distributiecentrum in Gouda is dan volledig bestemd voor e-commerce fulfilment voor Blokker.

MARSKRAMER 75 JAAR
Marskramer viert in 2015 zijn 75-jarig bestaan. Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Een voorbeeld hiervan is de ‘Jubileumkoopavond’ die in het voorjaar van 2015 is gehouden.Poster 75 jaar Marskramer.

Marskramer in Gouda Goverwelle.

Promotiemateriaal Marskramer.