JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

BLOKKER

FORMULE
Blokker is dé toonaangevende huishoudwinkel in Nederland. Deze oer-Hollandse winkelketen is er ‘voor het hele thuis, elke dag’. De winkel heeft altijd een actueel aanbod van artikelen in de categorieën Huishoud, Koken en Tafelen. Ook wordt een uitgebreid assortiment tuinartikelen, multimedia en speelgoed gevoerd. 

Blokker heeft door de aanhoudende economische crisis en het nog lage consumentenvertrouwen een financieel moeilijk jaar achter de rug. Tegelijkertijd is 2014 een belangrijk transitiejaar geweest voor Blokker. De huishoudketen heeft grote stappen gezet om de omzet en groei voor de toekomst te herstellen met de introductie van een geheel nieuwe Blokkerformule. Vanaf augustus 2014 zijn zes Blokkerfilialen nieuwe stijl geopend. Deze winkels hebben direct een duidelijke omzetverbetering en hogere klantwaardering laten zien. Naast deze investering in de formules, en daarmee de omzetontwikkeling, zijn stappen gezet om de kosten verder terug te brengen op het gebied van huisvesting, logistiek en personeel. De loonkosten zijn in 2014 al licht gedaald maar de grootste besparingen worden in 2015 en 2016 verwacht. De online omzet is in 2014 opnieuw toegenomen, nu met 42%. 

DICHT BIJ DE KLANT MET EIGENTIJDSE FORMULES
In augustus heeft Blokker de nieuwe formule gepresenteerd in de eerste pilotwinkel op de Jodenbreestraat in Amsterdam. Enkele weken later zijn vijf pilotwinkels geopend in Eindhoven, Alkmaar, Nijmegen, Alphen a/d Rijn en in de Maasstraat in Amsterdam. De nieuwe formule is mede gebaseerd op uitgebreid consumentenonderzoek en diverse testen in Blokkerfilialen. De formule sluit aan bij de veranderde samenstelling en gebruiken van moderne Nederlandse gezinnen. 

De producten zijn ingedeeld in acht ‘werelden’ zodat de consument heel makkelijk door de winkel wordt geleid en snel het juiste product kan vinden. Deze werelden zijn: 

schoonmaken & huishouden
wassen & strijken
koken & bakken
eten & tafelen
opbergen & organiseren
wonen & sfeer maken
spelen & verrassen
actueel
 
Extra overzicht in de winkels is ontstaan door lagere schappen, heldere verlichting en inspirerende instore communicatie. De winkelmedewerkers van de pilotwinkels hebben ook intensieve product- en servicetrainingen gevolgd. 

B-POINT
Blokker heeft in de pilotwinkels een innovatief servicepunt: B-point. Hier kunnen klanten in de winkels zelf online bestellen en laten thuisbezorgen. De verkoopmedewerkers beschikken ook over tablets waarmee zij snel relevante extra productinformatie kunnen opzoeken voor de klant. 

NIEUWE ASSORTIMENTEN EN SAMENWERKINGEN
Een belangrijk element in de nieuwe formule is de introductie van een geselecteerd assortiment 24Kitchen-artikelen. Samen met de chefs van 24Kitchen, het grootste foodplatform van Nederland, heeft Blokker een collectie kookartikelen samengesteld. Onder de naam ‘Rudolph’s Bakery’ heeft 24Kitchen-chef Rudolph van Veen met Blokker een collectie bakartikelen ontwikkeld om bakken nog leuker, makkelijker en smakelijker te maken. De 24Kitchen-collectie is inmiddels landelijk verkrijgbaar bij Blokker en Cook&Co. De nieuwe assortimenten uit de pilotwinkels zijn sinds eind 2014 ook beschikbaar in de andere Blokkerwinkels. Dit geldt ook voor een geheel nieuw assortiment thuishulpproducten onder de naam Vitility en een uitgebreid keukenlinnenassortiment. 

SAMENWERKEN MET A-MERKEN
Samenwerking met A-merkfabrikanten blijft een belangrijke pijler van de Blokkerformule. Goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met Douwe Egberts. In september hebben Blokker en Douwe Egberts een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij Blokker de uitvoering van het spaarprogramma en de verkoop van het populaire D.E.-geschenkenassortiment op zich neemt. De zes pilotwinkels hebben in 2014 als eerste de beschikking gekregen over het D.E.-geschenkenassortiment. In de loop van 2015 komt dit assortiment ook in de schappen van ongeveer 300 andere Blokkerwinkels. Dan kunnen consumenten ook daar hun Douwe Egberts waardepunten verzilveren. 

UITBREIDING KLANTENSERVICE
Blokker heeft de klantenservice en het webcareteam in het verslagjaar uitgebreid naar circa 30 medewerkers. Hierdoor is de dienstverlening zowel online als offline verder verbeterd. 

EXCELLENTE OPERATIE MET OPEN EN BETROKKEN TEAMS
Blokker is in het verslagjaar overgegaan naar een nieuw warehouse management systeem in het distributiecentrum in Geldermalsen. Hoewel de introductie in eerste instantie tijds- en kostenintensief is geweest, beschikt Blokker nu over real time informatie over de goederenstroom en de voorraad. Hiermee kunnen de voorraadkosten verder omlaag worden gebracht. Handmatig bestellen behoort voor Blokker nu definitief tot het verleden; in 2014 is in de filialen automatisch herbestellen via een bestel-adviessysteem ingevoerd. Op filiaalniveau worden de bestellingen gebaseerd op de verkopen. Zo wordt automatisch een ondergrens in de voorraad bepaald. Blokker kan nu beter sturen op beschikbaarheid van artikelen en voorraad. Om automatisch herbestellen mogelijk te maken is in alle vestigingen een ruimtematrix vastgesteld en zijn schappenplannen gemaakt. Hierdoor worden inkoop en verkoop direct aan elkaar gekoppeld op centraal niveau. 

Blokker heeft een Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd in 2014. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de afdelingen. Daaruit zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is de interne communicatie verbeterd en worden er periodiek kantinesessies gehouden op het hoofdkantoor waarin de directie een toelichting geeft op de gang van zaken en voortgang van de diverse projecten. 

Eind 2014 is een start gemaakt met de renovatie van het hoofdkantoor van Blokker in Amsterdam. Hierdoor is een frissere, meer open en eigentijdse werkomgeving ontstaan. 

VOORUITZICHTEN EN ACTIVITEITEN 2015
In het verslagjaar heeft Blokker onderzoek gedaan naar de optimale winkelbezetting om zo de loonkosten meer in lijn te brengen met de omzetontwikkeling en de service in de winkels beter aan te sluiten op het klantbezoek. Hiermee zijn voorbereidingen getroffen voor maatregelen die in februari 2015 zijn aangekondigd. Deze maatregelen hebben betrekking op forse investeringen en operationele inspanningen van circa € 25 miljoen voor e-commerce, ICT, logistiek en uitrol van de nieuwe winkelformule in enkele tientallen winkels. 

Ook is besloten de winkelbezetting in de helft van de 500 eigen winkels aan te passen. Dit heeft geleid tot een gedwongen ontslag van circa 400 medewerkers. Inmiddels is een akkoord bereikt met de vakorganisaties over het Sociaal Plan en is de reorganisatie in gang gezet. Blokker werkt aan een verdere flexibilisering van de werktijden. De huishoudspecialist verwacht dat de in 2014 in gang gezette maatregelen leiden tot een beter rendement in 2015. 

Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is Blokker met de nieuwe reclamecampagne ‘fijn dat we er zijn!’ gestart. 

Nieuw interieur Blokker Jodenbreestraat Amsterdam.

Rudolph van Veen van 24Kitchen signeert een van zijn kookboeken bij de opening van een Blokkerfiliaal.

Een artikel over de samenwerking met Douwe Egberts in het D.E.-magazine ‘Blends’.