JAARVERSLAG 2014 BLOKKER HOLDING
  NL | EN | FR

Feiten en cijfers

KERNGEGEVENS


Het verslagjaar 2014/15 loopt van 26 januari 2014 tot en met 24 januari 2015. De resultaten van de gezamenlijke concernonderdelen in binnen- en buitenland over die periode worden in dit verslag weergegeven. Alle boekjaren beslaan een tijdsspanne van 52 weken.

In 2014/15 zijn Casa en Tuincentrum Overvecht gedeconsolideerd als gevolg van respectievelijk overdracht van beleidsbepalende zeggenschap en verkoop van de activiteiten. Novalux Estland is met ingang van 2011/12 een 100% dochtermaatschappij (voorheen een joint venture), en wordt vanaf 2011/12 voor 100% in de financiële cijfers opgenomen (voorheen voor 50%). Begin 2013 zijn de activiteiten in Estland verkocht.

* Bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

** Gecorrigeerd voor deconsolidatie Casa 46,7%.

AANTAL WINKELS


In het verslagjaar 2014/15 zijn - gecorrigeerd voor Casa en Tuincentrum Overvecht - in totaal 21.865 eigen medewerkers in dienst van het concern. Dit is een lichte stijging ten opzichte van verslagjaar 2013/14.

Verdeeld over de drie sectoren, de beide groothandels en de holding zijn de medewerkers als volgt werkzaam*:

AANTAL MEDEWERKERS


* Exclusief Casa en Tuincentrum Overvecht.